Automatický stmívač pro chovatele - simulátor východu a západu slunce nahrazuje přirozený proces svítání a stmívání. Přístroj řídí jas žárovek v závislosti na čase tak, aby vytvářel umělé slunce pro potřeby chovatelů a pěstitelů.

Historie verzí firmware řídící jednotky Like a Nature


Řídící program (firmware) jednotky se neustále vyvíjí. Na základě vašich požadavků jsou postupně do programu přidávány nové funkce. Při koupi obdržíte vždy aktuální firmware. Vlastníci jednotek se starším firmwarem se v případě zájmu o nové funkce mohou informavat na postup upgradu programu. Níže naleznete soupis historie verzí s výčtem přidaných funkcí.
 datum
 verze FW
 4.5.2016
 1.15
nová rutina pro měření teplot. V menu přibyla nová konstanta pro řešení problémů s korektním sběrem teplot (dlouhá nebo nekvalitní kabeláž k čidlům)
 26.10.2015
 1.14
oprava funkce továrního nastavení; v předchozích verzích se jedna z hodnot nevrací do výchozího nastavení
 2.6.2015
 1.13
nové rozvržení zobrazení dat na LCD; uživatel si volí, jaká data budou zobrazena na LCD (teploty, čas, svit, fáze dne...)
 11.5.2015
 1.12
při nemožnosti měření teplot (přerušení kabelů, poškození čidel), které jsou využívány pro zónovou regulaci, hlásí jednotky akustický i vizuální poplach
 4.3.2015
 1.11
při splnění podmínky nastavené venkovní teploty ve fázi "den" je vydán povel k otevření dvířek do venkovního výběhu
 26.2.2014
 1.10
dodána funkce pro reset nastavení do výchozích továrních hodnot
 24.1.2015
 1.09
zónová regulace; spínání až tří nezávislých topení na základě nastavených teplot pro denní fáze a tří měřených teplot
 3.1.2015
 1.08
měření teplot externími čidly; měření venkovní, vnitřní a dalších šesti teplot dle potřeb chovatele
 15.12.2014
 1.07
v menu přibyla funkce pro přeskočení ranní fáze svítání nebo fáze západ, tato možnost přidána na základě žádosti některých chovatelů
 29.11.2014
 1.06
možnost nastavit omezení maximálního a minimálního výkonu žárovek; intenzita svitu žárovkami bude probíhat v nastaveném rozmezí min-max
 15.11.2014
 1.05
možnost zákazu světelných zdrojů v menu tak, aby bylo zachováno členění dne na intervaly, ale nesvítily světla v letním provozu a ruční volbě časového programu
 1.11.2014
 1.04
spínání výstupu1 pro zapínání libovolných spotřebičů na základě fáze dne
 25.10.2014
 1.03
měření intenzity osvětlení externím čidlem, funkce udržování konstantní intenzity svitu při denním svícení
 20.10.2014
 1.02
funkce nočního svícení pomocí LED pro nahrazení přirozeného svitu měsíce
 17.10.2014
 1.01
spínání větve s úspornými zářivkami namísto žárovek v intervalech, kdy je potřeba plného svitu
 10.10.2014
 1.00
vytvoření umělého dne pomocí řízení výkonu žárovek dle ručně nastaveného programu nebo automaticky podle data